0
legend 2015
Phim Legend 2015 mình down về đã khá lâu nhưng chưa xem. Có mấy lần bật lên thấy hình ảnh thời hơi xưa xưa nên không có hứng mấy. Đêm qua rảnh ngồi check thấy điểm IMDB khá cao nên kéo sub về xem. Quả...

Continue Reading »