0
Thiếu độ ẩm là một vấn đề nghiêm trọng cho da, đặc biệt là da phụ nữ. Nếu như không có đủ độ ẩm da sẽ bị khô, nhợt nhạt và bị nứt nẻ. Muốn da có đủ độ ẩm hãy thực hiện những cách...

Continue Reading »